Nyt fra bestyrelsen - der skal findes ny cheftræner i KIF

Nyt fra bestyrelsen - nyt setup og ny cheftræner

20. november 2021

Fællesskab og sammenhold

Efter en periode med en del udskiftninger i bestyrelsen, og ikke mindst en lang, og på mange måder, belastende coronatid, har vi nu arbejdet i godt et halvt års tid i den nuværende bestyrelse på seks medlemmer.

 

I bestyrelsen har vi valgt at give klubben et grundigt eftersyn. Vi arbejder med klubbens organisatoriske opbygning, klubbens sportslige setup, og de mange funktioner der er i en klub af KIF´s størrelse

 

Overordnet har vi en målsætning om at styrke fællesskabet og sammenholdet i klubben, øge interessen for fodbold på alle niveauer lokalt, og få flere frivillige ind til at dele arbejdet imellem. Vi vil være en central og synlig aktør i lokalsamfundet, med et godt og stærkt fodboldtilbud til både bredde og elite.

 

Ungdomsafdelingen

Noget af det første vi har taget fat på er vores ungdomsafdeling. Vi har holdt forældremøder for alle holdene for at præsentere forældrene for vores tanker, og for at få flere ind i vores ungdomsudvalg. Heldigvis var mange forældre helt klar, og vi har nu et nyt og godt bemandet ungdomsudvalg.

 

Seniorafdelingen og trænersituationen

Op til denne sæson tog vi hul på de første ændringer i klubbens elite- og seniorafdeling. Vi stoppede med at have spillere på amatørkontrakter. Amatørkontrakterne var blevet for stor en belastning for vores økonomi og for fællesskabet i klubben. Vilkårene for at være i klubben skulle være mere ensartede, men selvfølgelig skulle der fortsat være et særligt træningstilbud til førsteholdet. Vi havde, og har, stadig store ambitioner for førsteholdet.

 

Til trods for den spillerudskiftning ændringerne medførte, har førsteholdet klaret sig rigtig godt her i efteråret. Vi går til vinterpausen solidt placeret i midten af vores pulje. Det er vores opfattelse at vi har et af de bedste hold igennem flere år, hvor det fulde potentiale endnu ikke er blevet forløst.

 

Nu er vi så nået til næste skridt i udviklingen af seniorafdelingen.  Vi har valgt at lade de to udvalg, seniorudvalget og eliteudvalgt blive til et, så ansvaret for økonomi, trænerrekruttering m.m. bliver samlet. Samtidig ønsker vi at styrke samarbejdet mellem trænerne, for at få endnu mere ud af de trænerressourcer vi har.  Intentionen er at vi får mere fokus på at fastholde og udvikle egne spillere på alle niveauer. Vi vil gerne sikre at flere U19 spillere bliver i klubben som seniorspillere, og at der også vil være spillere fra vores egne rækker, der i fremtiden kan gøre sig gældende på vores førstehold.

 

Efter et halvt års udviklingsarbejde er vi godt på vej, men langt fra færdige. Vi er på vej ind i et helt andet organisatorisk og sportsligt set up, og dermed også en helt anderledes opgave der skal løses, med helt andre udfordringer til trænerne, og ikke mindst til førsteholdstræneren. Vi har derfor valgt at lede efter en anden træner, der kan tage over, når vi igen skal i gang efter vinterpausen. Vores nuværende førsteholdstræner har gjort det rigtig godt og vi har været meget glade for at have Krzysztof som træner, men nu er det en helt anden trænerprofil vi har brug for. Krzysztof har forståelse for klubbens holdning. Han accepterer at han bliver løst fra sin kontrakt med omgående virkning, og ser frem til nye spændende udfordringer i fremtiden. En stor tak til Krzysztof for hans indsats i klubben.

 

Sponsorarbejdet

Vi er også godt i gang med at se på vores sponsorarbejde. Her har vi valgt at arbejde på en model, der i højere grad er baseret på lokal frivillig arbejdskraft. Samtidig er vi også nødt til at gå alle vores udgiftsposter igennem. Selv om vi håber, at de økonomiske vinde vender, er det efter vores opfattelse også nødvendigt, at nedbringe vores omkostninger ved i højere grad at bruge frivillig arbejdskraft i stedet for lønnet.

Vi har derfor valgt at afslutte vores samarbejde med Lars Bræmer. Lars Bræmer har ydet en stor indsats for klubben i en vanskelig tid. Han efterlader et overskueligt og lettilgængelig koncept, som vi nu kan arbejde videre med, og han har tilbudt at fungere som konsulent for klubben, i det omfang vi måtte få brug for det . Vi siger mange tak til Lars Bræmer for hans arbejde i KIF, og skal samtidig viderebringe en hilsen fra Lars Bræmer med en tak til alle for et godt samarbejde, og en god opbakning.

 

I første omgang har vi valgt at tage opgaven ind i bestyrelsen. I løbet af foråret vil vi så finde et hold der fremadrettet kan tage sig af klubbens sponsorarbejde.