KIF Spinning event 2020

KIF Spinning event 2020

05. november 2020

Alle aktiviteter i og omkring Kjellerup IF i 2020 har i et eller andet omfang, været stærkt præget af de retningslinjer samfundet har været underlagt. For det årlige spinningevent har det ikke været anderledes, og derfor er det en stor glæde, at det på trods af de restriktioner som er i øjeblikket, har været muligt at afholde et lille spinnings event.  

Trods vanskelige tider for alle virksomheder og sponsorer, er vi rigtig glade for den opbakning vi har fået. Det er lykkedes at cykle 70.000 kr. ind til klubben, et resultat vi er stolte og glade over.

Stor tak til virksomhederne som bakkede op. Tak til spinning managere og deres team sponsorer for det store arbejde. 

Vi håber at 2021 vil blive under mere normale vilkår, både hvad angår events, men så sandelig også hvad angår endnu mere fodbold på banerne for alle klubbens hold.