Jule- og nytårshilsen

Jule- og nytårshilsen

23. december 2021

Her ved udgangen af 2021 trænger corana´en sig igen på. Heldigvis kom vi godt igennem efterårssæsonen inden, næsten da, så det har kun haft meget begrænset indflydelse på vores aktiviteter her til sidst. Det bliver spændende at se, hvad der sker på den anden side af årsskiftet, når vi skal i gang igen. Vi håber selvfølgelig at der er kommet styr på smittetallene, så vi slipper for alt for stramme restriktioner.

 

Som vi tidligere har orienteret om, er vi i gang med at give klubben et grundigt eftersyn. Det har blandt andet ført til et nyt ungdomsudvalg, sammenlægning af senior og eliteudvalget, ændringer i vores sponsorarbejder og et andet sportsligt set up i seniorafdelingen. Det er naturligvis ikke bestyrelsen der alene står for arbejdet. Langt fra, der er mange involveret. En stor tak til de udvalg, der har bidraget til udviklingen af KIF, og som samtidig sikrer at rammerne for de sportslige aktiviteter fungerer godt.

 

Der er meget praktisk arbejde der skal varetages for at en klub som KIF fungerer godt. Klubhuset skal være i orden, træning og kampafvikling skal planlægges og varetages, regninger skal betales og fakturaer skal sendes ud. Tak til de mange frivillige, der tager sig af alt det praktiske året rundt.

 

Sidst på efteråret lavede vi en medlemsundersøgelse. Vi ønskede en pejling af, hvordan I ser på klubben, hvordan I oplever at være i klubben, og hvilken vej I peger på vi skal gå. Vi kom op på en svarprocent på 26, og det er på niveau med svarprocenten i andre klubber. Mange tak til alle der har svaret på medlemsundersøgelsen.

 

Vi glæder os til at gå videre med vores arbejde i 2022, og blandt andet tage fat på de elementer som medlemmerne har peget på, har brug for en særlig opmærksomhed.

 

Vi har endnu ikke nået at gå i dybden med undersøgelsen, men overordnet er der et ønske om fortsat at styrke breddearbejdet, øge informationsniveauet, og styrke klublivet. Det vil vi arbejde videre med her i foråret.

 

Samtidig viser undersøgelsen også, at der er et godt træningsmiljø, og at det generelt er godt at være i KIF, uanset hvilket niveau man spiller på, og hvilke ambitioner man har.  Tak til alle jer trænere der aften efter aften og weekend efter weekend er der for alle spillerne. Tak for et kæmpe engagement, og ikke mindst for at skabe en ramme som alle vores spillere nyder at være i.

 

Et væsentlig grundlag for at vi kan have det aktivitetsniveau i klubben, som vi har, er vores økonomi. Vi er i KIF så heldige, at have en stor kreds af sponsorer der bakker klubben op ved at tegne sponsorater. Det sikrer en god økonomi, og dermed mulighederne for at vi har et godt tilbud til både bredde og top.

Vi har i år valgt at ændre på vores sponsorarbejde, og i første omgang tage det ind i bestyrelsen. Vi arbejder videre i det kommende år, med at få lavet et egentligt sponsorudvalg, og samtidig få justeret vores sponsor set up. Mange tak til alle sponsorer for jeres økonomiske bidrag til KIF, og ikke mindst tak til den opbakning vi har fået, til de ændringer vi har lavet. 

 

 

Ikke bare julen, men også nytåret nærmer sig. Skal nytåret fejres med lidt festligt fyrværkeri, kan du både støtte KIF, og få alt indenfor nytårsskyts. Vi har i år slået salgsteltet op på gårdspladsen ved Sørens Rejser, Parallelvej 7. Kom endelig forbi, og gør en god handel.

 

Tak for et godt og spændende 2021 i KIF til alle.

Glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen.