Generalforsamling Kjellerup IF

Generalforsamling Kjellerup IF

18. juni 2020

Generalforsamling i Kjellerup IF.

 

I forbindelse med Covid19 har KIF ikke haft mulighed for at afholde den ordinære generalforsamling i marts måned. Siden da har den dengang siddende bestyrelse arbejdet videre som det ledende organ i klubben. Dette forsætter bestyrelsen med frem til den ordinære generalforsamling som der indkaldes til den 12 august 2020 kl.19.15

I henhold til vedtægterne er regnskabet for 2019 godkendt af bestyrelsen. Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

 

Dagsorden til Generalforsamling:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Kontingent
  5. Budget for næste regnskabsår
  6. Behandling af indkomne forslag (derunder lovændringer)
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af formand
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må indsendes skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse skal bestyrelsen ved opslag og/eller ved annoncer i dags- eller ugeaviser gøre medlemmerne bekendt med tid og sted.