KIFs oprindelse

Kjellerup IF mangler de første protokoller fra klubbens start. Derfor ved man blot, at Fodboldforeningen Skjold, som var klubbens første navn, blev startet i sommeren 1907. Til gengæld er det en kendsgerning, at foreningen den 4. august 1907 har fået overdraget en fane ved en højtidelighed på det daværende Skovbakken. Fanen var syet af en kreds af damer, hvis mænd alle var med til at tage initiativet, og de tre søm blev slået i af herredsfoged Christopher Krabbe og dennes hustru Marie Krabbe samt murermester Linde.

Den første formand var kommis Alexander Jensen og af andre formænd fra den tid, hvor foreningen hed Skjold, har der blandt andre været landbrugskonsulent Johs. Kristensen, guldsmed S. S. Kloster, politibetjent Peter Kjeldsen, uddeler Sørensen og musikdirektør Bech Bjerregaard.

I begyndelsen spillede man udelukkende private kampe mod naboklubber. Senere lavede man selv lokale turneringer, inden det blev mere officielt med turneringer i Viborg-området. Den første tid var forholdene meget primitive, og der blev spillet rundt omkring i byen, hvor der var lidt græs at spille på. En tid blev der spillet på den gamle Markedsplads ved siden af skolen, hvor Kjellerup hallen ligger. Senere blev der spillet på en mark i Søndergade, hvor Falckstationen er, ligesom området mellem Fredensgade, Nygade og Tværgade blev flittigt benyttet.

Også en mark i Gammel Kjellerup har været brugt til fodboldbane. Det var køerne der slog græsset. Bagefter trak man en snor omkring banen – og det var udelukkende for at holde køerne ude…

Almtoft Fodboldklub ”Stjernen”
Den 19. september 1909 blev der stiftet en ny forening i Kjellerup, nemlig Almtoft Fodboldklub ”Stjernen”, der naturligt havde tilholdssted i den sydlige del af Kjellerup Opland. Her havde man i mange år spillet fodbold, uden dog at have en rigtig klub. Mod denne naboklub havde man mange drabelige kampe.

Det har i alle 100 år været fodbold, der har været KIF´s bærende idrætsgren, men i begyndelsen af 1920´erne kom der også gymnastik på programmet. Svømning (i Hinge sø), fri idræt, håndbold og vintersport blev senere føjet til.

Skjold tog i 1930 navneforandring til Kjellerup Idrætsforening og samtidig blev man tilmeldt Jysk Boldspil Union (JBU). Den højeste række under JBU man kunne spille i var Mesterrækken. Dernæst mellemrække A og B. Først i 1951 skiftede turneringsformen til den man kender i dag med serierne.

Den nye klub arbejdede ihærdigt for at få sit eget idrætsanlæg, og foreningen købte et stykke jord ved Træengen på Sindingsgade, som man gik i gang med at planere og dræne. I første omgang blev der lavet en enkelt bane, men senere købte foreningen mere jord og der blev plads til en opvisningsbane. I 1937 fik man efter tidens forhold, bygget et meget flot klubhus på Træengen.

I 1942 skete en stor fusion i Kjellerup. Fodboldklubben Stjernen, var i mellemtiden blevet indlemmet i De Forenede Sportsklubber i Kjellerup efter at havde ført en noget anonym tilværelse. Den nye store klub fortsatte i navnet Kjellerup Idrætsforening med slagterhusinspektør Axel Johansen som formand.

Den første bestyrelse bestod desuden af kommis Anders Skov, tarmrenser Harry Nielsen og fabriksarbejder Niels Eriksen fra KIF og forvalter Petersen, bankassistent Aage Jensen og Karen Abildskov fra De Forenede sportsklubber.

Efter nogle år med meget stigende medlemstal, blev man i 1946 enige om at dele de mange idrætsgrene op, så KIF udelukkende beskæftigede sig med fodbold, og den nystartede Kjellerup Gymnastikforening skulle tage sig af gymnastik, atletik og håndbold. Senere blev håndbolden ”overdraget” til Levring IF. Kjellerup Gymnastik fejrede i 2006 sit 60. års jubilæum som selvstændig forening.

Før KIF i 1937 fik sit nye flotte klubhus brugte man Højskolehjemmet på Søndergade (det tidligere Madsens Hotel og nu Nordea Bank) samt Restaurant Skovbakken på Vestergade som klubbens samlingssted til møder, generalforsamlinger og klubfester.

Specielt Skovbakken var i næsten et halvt århundrede samlingsstedet i Kjellerup i sommerhalvåret. Den herlige sommerrestaurant blev opført i 1905 i forbindelse med en storslået amtsudstilling. Den yngre generation husker ikke Skovbakken, som nedbrændte i 1951 og som desværre ikke blev genopbygget.

Du kan læse hele historien i “Bogen om KIF”… Du kan købe bogen i klubhuset – eller bestille på mail til KIF.

Bogen bliver sendt med posten. Girokort vedlagt – 100 kr. pr. bog.

Du kan også se/downloade den gratis i PDF format – klik på nedenstående link (kræver en PDF læser)

Bogen om KIF (PDF – 8,2 MB)

Formænd gennem 100 år
Masser af mennesker – ja flere tusinde, har været impliceret i idrætsforeningens virke gennem 100 år. Bla. har der været en række formænd, hvoraf vi har nævnt de første frem til Axel Johansen, der sammen med John Fuglsang, er de eneste der har siddet på posten i mere end 10 år: Henning Wive, Svend Aage Gadegaard, Jens Jensen, Per Bøgelund Madsen, Hans-Jørgen Hørning, Lars Wive, Gunnar Kunst, Ole Sommer, Jens P. Nørgaard, Anders Farsø, Lars Daugaard, Lars Snedker, Jørgen W. Kristensen, John Fuglsang, Peter Hørning, Helle Long og Alfred Larsen.